Enjoy Enjaami Song Lyrics : The song is sung by Dhee, Arivu, Lyrics are Written by Dhee, Arivu and the Music was composed by Santosh Narayanan. Starring Dhee, Arivu.
Track Name : Enjoy Enjaami Song
Vocals : Dhee, Arivu
Songwriter : Dhee, Arivu
Music : Santosh Narayanan
Cast : Dhee, Arivu
Music-Label : maajja

ENJOY ENJAAMI  LYRICS IN TAMIL AND ENGLISH

பாடல் வரிகள்:
குக்கூ குக்கூ
தாத்தா தாத்தா களவெட்டி
குக்கூ குக்கூ
பொந்துல யாரு மீன் கொத்தி

குக்கூ குக்கூ
தண்ணியில் ஓடும் தவளக்கி
குக்கூ குக்கூ
கம்பளி பூச்சி தங்கச்சி

அள்ளி மலர்க்கொடி அங்கதமே
ஓட்டரே ஓட்டரே சந்தனமே
முல்லை மலர்க்கொடி முத்தாரமே
எங்கூரு எங்கூரு குத்தாலமே

சுருக்கு பையம்மா
வெத்தலை மட்டையம்மா
சொமந்த கையம்மா
மத்தளம் கோட்டுயம்மா

தாயம்மா தாயம்மா
என்ன பண்ண மாயம்மா
வள்ளியம்மா பேராண்டி
சங்கதியை கூறேண்டி
கண்ணாடியே காணோடி
இந்தர்ரா பேராண்டி

அன்னைக்கிளி அன்னைக்கிளி
அடி ஆலமரக்கிளை வண்ணக்கிளி
நல்லபடி வாழச்சொல்லி இந்த
மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வகுடி

கம்மங்கரை காணியெல்லாம்
பாடி திரிஞ்சானே ஆத்திச்சூடி
நாய் நரி பூனைக்கெல்லாம்
இந்த ஏரிகுளம் கூட சொந்தமடி

Enjoy எஞ்சாமி
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி
அம்மா ஏ அம்பாரி
இந்த இந்த மும்மாரி

Enjoy எஞ்சாமி
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி
அம்மா ஏ அம்பாரி
இந்த இந்த மும்மாரி

குக்கூ குக்கூ
முட்டைய போடும் கோழிக்கு
குக்கூ குக்கூ
ஒப்பனை யாரு மயிலுக்கு

குக்கூ குக்கூ
பச்சையை பூசும் பாசிக்கு
குக்கூ குக்கூ
குச்சிய அடுக்குனே கூட்டுக்கு

பாடுபட்ட மக்கா
வரப்பு மேட்டுக்காரா
வேர்வத்தண்ணி சொக்கா
மினுக்கும் நாட்டுக்காரா

ஆக்காட்டி கருப்பட்டி
ஊதங்கொழு மண்ணுச்சட்டி
ஆத்தோரம் கூடுகட்டி
ஆரம்பிச்ச நாகரீகம்

ஜன் ஜனே ஜனக்கு
ஜனே மக்களே
உப்புக்கு சப்பு கொட்டி
முட்டைக்குள்ள சத்துக்கொட்டு
அடக்கி ரத்தங்கொட்டு
கிட்டிப்புள்ளு வெட்டு வெட்டு

நான் அஞ்சு மரம் வளர்த்தேன்
அழகான தோட்டம் வெச்சேன்
தோட்டம் சேழிச்சாலும்
என் தொண்டை நனையலேயே

என் கடலே கரையே
வனமே சனமே
நிலமே குளமே
இடமே தடமே

Enjoy எஞ்சாமி
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி
அம்மா ஏ அம்பாரி
இந்த இந்த மும்மாரி

Enjoy எஞ்சாமி
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி
அம்மா ஏ அம்பாரி
இந்த இந்த மும்மாரி

பாட்டன் பூட்டன் காத்த பூமி
ஆட்டம் போட்டு காட்டும் சாமி
ராட்டினந்தா சுத்தி வந்தா
சேவ கூவுச்சு
அது போட்டு வச்ச எச்சம் தானே
காட மாறுச்சு
நம்ம நாடா மாறுச்சு
இந்த வீடா மாறுச்சு

என்ன கோரை என்ன கோரை
என் சீனி கரும்புக்கு என்ன கோரை
என்ன கோரை என்ன கோரை
என் செல்ல பேராண்டிக்கு என்ன கோரை

பந்தலுல பாவக்கா
பந்தலுல பாவக்கா
வேதகள்ளு விட்டுருக்கு
அது வேதகள்ளு விட்டுருக்கு
அப்பன் ஆத்தா விட்டதுங்க
அப்பன் ஆத்தா விட்டதுங்க

Enjoy எஞ்சாமி
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி
அம்மா ஏ அம்பாரி
இந்த இந்த மும்மாரி

Enjoy எஞ்சாமி
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி
அம்மா ஏ அம்பாரி
இந்த இந்த மும்மாரி

Enjoy எஞ்சாமி
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி
அம்மா ஏ அம்பாரி
இந்த இந்த மும்மாரி

Enjoy எஞ்சாமி
வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி
அம்மா ஏ அம்பாரி
இந்த இந்த மும்மாரி

என் கடலே கரையே
வனமே சனமே
நிலமே குளமே
இடமே தடமே
குக்கூ குக்கூ

DHEE & ARIVU | ENJOY ENJAAMI  LYRICS ENGLISH MEANING

Cuckoo Cuckoo, Thaaththa Thaaththa Kala Vetti
(Cuckoo Cuckoo, Grandpa Weeding Out The Field)
Cuckoo Cuckoo, Pondhula Yaaru Meen Koththi
(Cuckoo Cuckoo, Who Is In The Trunk Hole? Kingfisher)
Cuckoo Cuckoo, Thanniyil Odum Thavalaikki
(Cuckoo Cuckoo, The Frog That Is Swimming In The Water)
Cuckoo Cuckoo, Kambali Poochi Thangachi
(Cuckoo Cuckoo, Is Sister Of Caterpillar)

Allimalar Kodi Angadhame
(Lilly That Is Making Fun)
Ottara Ottara Sandhaname
(My Adamant Sweet Sandalwood)
Mullai Malar Kodi Muththarame
(Jasmine Decked Necklace With Peals)
Engooru Engooru Kuththalame
(Oh My Native Kutralamea (Place Name))

(RAP) Surukku Paiyamma Veththala Mattaiyamma
(My Grandma’s Shrink Bag With betel And Nuts)
Somandha Kaiyamma Maththalam Kottuyamma
(The Hands That Carried Them, Play The Drums)
Thaiyamma Thaiyamma Enna Panna Mayamma
(Grandma Grandma What Magic Did You Do?)
Valliamma Peraandi Sangadhiya Kellendi
(Valiyamma’s Grandson, Tell Me The Story)
Kannadiya Kanaamdi, Indharra Peraandi
(Glasses are missing. Take It My Grandson)

Annakkili Annakkili Adi Alamarakkela Vannakkili
(Annakkili Annakkili (also a name), Parrot Sitting In The Banyan Tree)
Nallapadi Vazhacholli Indha Manna Koduthane Poorvakudi
(Blessing A Lead To A Wonderful Time, The Ancestors Gave Us This Land)
Kammankara Kaniyellam Paadith Thirinjane Aadhikkudi
(Across the River Banks and On The Fertile Fields, Our Forefathers Have Sung Through Their Life)
Nayi Nari Poonaikundhan Indha Erikkolam Kooda Sonthammadi
(The Lakes And Ponds Belong To Dogs, Foxes And Cats Too)

Enjoy Enjami Vango Vango Onnaagi
(Enjoy My Dear (Enjoy My God), Come Together As One)
Amma yi Ambari Indha Indha Mummaari
(Ride On The Elephants, Shower The Rain)
Enjoy Enjami Vango Vango Onnaagi
(Enjoy My Dear (Enjoy My God), Come Together As One)
Amma yi Ambari Indha Indha Mummaari
(Ride On The Elephants, Shower The Rain)

Cuckoo Cuckoo Muttaiya Podum Kozhikku
(Cuckoo Cuckoo, Hen Laying The Eggs)
Cuckoo Cuckoo Oppanai Yaaru Maiyilukku
(Cuckoo Cuckoo, Who Dolled Up The Peacock)
Cuckoo Cuckoo Pachchaiya Poosum Pasikku
(Cuckoo Cuckoo Algae Spreading Its Green)
Cuckoo Cuckoo Kuchchiya Adukkuna Kootukku
(Cuckoo Cuckoo, Nest Arranged By Tiny Wings)

(RAP) Padu Patta Makkaa Varappu Mettukkara
(The Toiling Farmer With His Fertile Fields)
Vervathanni Sokka Minukkum Nattukkara
(The Glittering Country Man, With Sweat Drenched Shirt)
Akatti Karuppatti Oodhangolu Mannuchatti
(The Fire Kindling Flute and the Earthen Pot)
Athoram Koodukatti Arambichcha Nagareegam
(Civilisation Started Sitting In The River Banks)
Jhan Jhana Jhanakku Jhana Makkale…
(Jhan Jhana Jhanakku My People)
Uppuku Chappu Kottu Muttaikulla Saththukottu
(Tasting The Salt, Yolk The Source Of All Energy)
Attaikku Raththangkottu Kittipullu Vettu Vattu
(Drip Blood From Leech Bite. Strike Away The Gilli_Danda)

Nan Anju Maram Valarthean
(I Planted Five Trees)
Azhagana Thottam Vachchean
(Nurtured A Beautiful Garden)
Thottam Sezhithalum
(My Garden Flourished)
En Thonda Nanaiyalaye
(Yet My Throat Remains Dry)

Kadale Karaye Vaname Saname
(Sea, Bank, Forest, People)
Nelame Kolame Edame Thadame
(Lands, Clan, Place and Track)

Enjoy Enjami Vango Vango Onnaagi
(Enjoy My Dear, Come Together As One)
Ammaa yi Ambari Indha Indha Mummaari
(Ride On The Elephants, Shower The Rain)

Enjoy Enjami Vango Vango Onnaagi
(Enjoy My Dear, Come Together As One)
Amma yi Ambari Indha Indha Mummaari
(Ride On The Elephants, Shower The Rain)

Pattaen Poottan Kaaththa Boomi
(The Land Guarded By My Ancestors)
Aattam Pottu Kaattum Sami
(The Devotee That Dances)
Rathinandha Suththi Vandha Seva Koovuchu
(As The Earth Rotates Around The Roaster Crows)
Adhu Pottu Vachcha Echamdhane Kada Maarichu
(Its Excretions Fertilized The Forests)
Namma Nada Maarichu Indha Veeda Maarichu
(It Turned To Our Country, It Also Turned To Our Home)

Enna Kora Enna Kora
(Whats The Matter? Whats The Matter?)
En Seeni Karumbukku Enna Kora
(Whats The Matter With My Sugarcane?)
Enna Kora Enna Kora
(Whats The Matter? Whats The Matter?)
En Chella Perandikku Enna Kora
(Whats The Matter My Dear Grandson?)

Pandhalulla Pavarka Pandhalulla Pavarka
(Bitter Gourd In My Canopy, Bitter Gourd In My Canopy)
Vedhakallu Vitturukku… Vedhakallu Vitturukku,
(It Has Given Us Seeds, It Has Given Us Seeds)
Appan Atha Vittadhungo
(Left By Our Mom And Dad)
Appan Atha Vittandhungo
(Left By Our Mom And Dad)

Aaa… Aa…

Enjoy Enjami Vango Vango Onnaagi
(Enjoy Enjaami, Come Together As One)
Ammaa yi Ambari Indha Indha Mummaari
(Ride On The Elephants, Shower In The Rain)
Enjoy Enjami Vango Vango Onnaagi
(Enjoy Enjaami, Come Together As One)
Ammaa iy Ambari Indha Indha Mummaari
(Ride On The Elephants, Shower In The Rain)

Kadale Karaye Vaname Saname
(Sea, Bank, Forest, People)
Nelame Kolame Edame Thadame
(Lands, Clan, Place and Track)

Cuckoo Cuckoo